images22_edited.png
unity5thingsheader-1024x373_edited.png
scratchr360-360_edited_edited_edited.png

Kode  Akademi olarak;  deneyimli  IT Öğretmenler ile kendini teknoloji alanında geliştirmek isteyen Öğrencileri bir araya getirmek ve sürekli gelişen bilişim ve teknoloji alanında uzman bireyler yetiştirmek.
Sürekli değişim halindeki teknolojiyi  yakından takip edip değişen ve gelişen programlanma dillerini güncel şekilde öğrenime sunmaya çalışıyoruz.

Bu konuda sürekli çalışan IT Mühendisleri ile ortak hareket ediyoruz.
Kode Akademi olarak Misyonumuz ; Çocuklarımıza ve Gençlerimize Kodlama dilini öğreterek temelden bir eğitim almalarını sağlamak bu sayede teknolojiyi tüketen değil üreten bir neslin oluşmasına katkıda bulunmak.

-Eğitimi eğlenceli halde  sunduğumuz için çocukların öğrenmesi ve ilgisi bu sayede yüksek olur ve başarı oranı yüksektir.

-Hafta sonu yaptığımız ücretsiz web seminerlerinde; Öğrencilerimiz bilgi ve projelerini arkadaşlarıyla paylaşma fırsatı bulurlar.

Python_edited_edited.png
logo-mit-app-inventor_edited_edited.png
Kod satırları

Misyon & Vizyon

Kode Akademi olarak Misyonumuz ; Çocuklarımıza ve Gençlerimize Kodlama dilini öğreterek temelden bir eğitim almalarını sağlamak bu sayede Teknolojiyi tüketen değil üreten bir neslin oluşmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz; Değişen teknolojinin tüm materyallerinden faydalanmak,sürekli yenilikler üretmek ve yenilikleri takip etmek. Güncel bilgi ve materyalleri basit ve kullanışlı hale getirip  kursiyerlerimizin öğrenime sunmak.

SCRATCH ,APP İNVENTOR, PYTHON, UNİTY 3D ve ROBLOX STUDİO

 Apple In ,Microsoft , Amazon , Alphabet Inc. ,Facebook, Alibaba, Tencent ,TSMC  ya da American Express gibi firmalar bu programlama dillerini kullanarak oluşturulmuştur ve bu firmalardaki çalışanların büyük bir bölümü bu şirketlerin ofisinde çalışmıyor. Bu şirketlerin çoğu çalışanları kendi evlerinden çalışıyor ve artık lokasyon gittikçe daha az öneme sahip oluyor.